Priser

Priser
Klinikken har overenskomst med Sygesikringen.

  1. Har du lægehenvisning (fra læge/speciallæge/sygehus) til fysioterapi, fratrækkes sygesikringsandelen automatisk det fulde honorar.
  2. Din egenbetaling er patientandelen, og er du medlem af Sygeforsikringen “Danmark” får du tilskud til fysioterapi, osteopati og zoneterapi. Vi giver automatisk besked til “danmark” når du oplyser om medlemsskab.
  3. Har du medicinkort, betaler kommunen den procent andel af patientandelen, der er anført på kortet.

Betalingstakster gældende pr. 1. juni. 2018

Fysioterapi:

Behandling Honorar Patientandel Sygesikringsandel
Første konsultation 450,64 273,54 177,10
Normal behandling 286,53 173,92 112,61
Kort behandling 191,03 115,96 75,07
Opfølgende træningsterapi  95,51 57,97 37,54
Træning på hold 191,03 115,96 75,07
Udeblivelse 160,00 160,00 0,00


Andre ydelser:

Behandling Honorar Tilskud fra sygeforsikringen “danmark”
Osteopati – første konsultation 450,64 Ja
Osteopati – normal behandling 286,53 Ja
Zoneterapi med eller uden akupunktur – første konsultation 550,00 Ja
Zoneterapi med eller uden akupunktur – normal behandling 286,53 Ja
Zoneterapi med eller uden akupunktur – lang behandling 550,00 Ja
Massage – normal behandling 286,53 Nej
Massage – lang behandling 550,00 Nej
Yoga 120,00 Nej
Yoga klippekort (otte gange) 800,00 Nej

Udeblivelse el. for sent afbud til individuelle behandlinger *160,00 kr.

*Alle priser er anført i DKK