Priser

Priser
Klinikken har overenskomst med Sygesikringen.

  1. Har du lægehenvisning (fra læge/speciallæge/sygehus) fratrækkes sygesikringsandelen automatisk det fulde honorar.
  2. Din egenbetaling er patientandelsen, og er du medlem af Sygeforsikringen “Danmark” får du tilskud til alle behandinger og al genoptræning. Vi giver automatisk besked til “Danmark” når du oplyser om medlemsskab.
  3. Har du medicinkort, betaler kommunen den procent andel af patientandelen, der er anført på kortet.

Betalingstakster gældende pr. 1. juni. 2018

Behandling Honorar Patientandel Sygesikringsandel
Første konsultation 446,27 270,89 175,38
Normal behandling 283,75 172,24 111,51
Kort behandling 189,18 114,83 74,35
Opfølgende træningsterapi  94,58 57,41 37,17
Træning på hold 189,18 114,83 74,35
Udeblivelse 160,00 160,00 0,00

Alle priser er i DKK.

  •  Osteopatisk behandling koster kr. 446,27 første gang og efterfølgende kr. 283,75. Der ydes tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.