Priser

Priser
Klinikken har overenskomst med Sygesikringen.

  1. Har du lægehenvisning (fra læge/speciallæge/sygehus) til fysioterapi, fratrækkes sygesikringsandelen automatisk det fulde honorar.
  2. Din egenbetaling er patientandelen, og er du medlem af Sygeforsikringen “Danmark” får du tilskud til fysioterapi, osteopati og zoneterapi. Vi giver automatisk besked til “danmark” når du oplyser om medlemsskab.
  3. Har du medicinkort, betaler kommunen den procent andel af patientandelen, der er anført på kortet.

Betalingstakster gældende pr. 1. juni. 2018

Fysioterapi Med lægehenvisning Uden lægehenvisning Tilskud fra “danmark”
Første konsultation 273,54 450,64 133
Normal konsultation 173,92 273,54 88
Holdtræning 115,96 191,03 59
GynObs – første konsultation 373,64 550,54 133
GynObs – ekstra lang konsultation 273,92 386,53 88
Andre ydelser Honorar Tilskud fra sygeforsikringen “danmark”
Osteopatisk Fysioterapi- første konsultation 450,64 Ja
Osteopatisk Fysioterapi – normal behandling 286,53 Ja
Zoneterapi med eller uden akupunktur – første konsultation 550,00 Ja
Zoneterapi med eller uden akupunktur – normal behandling 286,53 Ja
Zoneterapi med eller uden akupunktur – lang behandling 550,00 Ja
Massage – normal behandling 286,53 Nej
Massage – lang behandling 550,00 Nej
Yoga 120,00 Nej
Yoga klippekort (otte gange) 800,00 Nej

Andre ydelser:

Udeblivelse el. for sent afbud til individuelle behandlinger *160,00 kr.

*Alle priser er anført i DKK