Osteopati


 

Hvad er Osteopati:

En osteopat ser kroppen som en helhed ud fra et grundigt kendskab til anatomi. Osteopatien anskuer kroppen som en enhed, hvor alle strukturer påvirker hinanden, og alle led skal kunne bevæge sig optimalt, for at kroppen kan fungere optimalt. Hvis der er låsninger, restriktioner eller spændinger nogle steder i kroppen, vil det påvirke blodcirkulationen, lymfesystemet, immunforsvaret, nervesystemet, muskel-skeletsystemet, organsystemet, hjerne/rygmarvsvæsken og vejrtrækningen. Én af osteopatens stærkeste redskaber til at behandle ovenstående problematikker er at bruge manuel terapi. Dvs. han/hun bruger sine hænder til at mobilisere låsninger og spændte muskler.  Derfor kaldes osteopati også manuel behandling.

Osteopati har den grundtanke at betragte kroppen som en helhed, og dermed skal årsagen til et problem anskues bredt for derved at skabe holdbare løsninger.