Bækken, underliv og fertilitet

Urologisk/gynækologisk og obstetrisk fysioterapi og fertilitet
Malene Månsson har specialiseret sig indenfor UroGynObs fysioterapi og fertilitetsfremmende fysioterapi. Malene kan træffes alle hverdage på telefon 31 17 81 50 – du er velkommen til at sende sms.

Urologisk/gynækologisk og obstetrisk fysioterapi

En UroGynObs fysioterapeut arbejder med kvinder som har inkontinensproblemer (urin og afføring), nedsynkninger, underlivssmerter og/eller funktionsproblemer i bækkenområdet samt graviditetsrelaterede bækkensmerter.

Ved inkontinensproblematikker udredes for, om der er tale om stress-inkontinens (svag bækkenbundsmuskulatur) eller trang-inkontinens (overaktiv blære).

Behandling består af:

– Vejledning i bækkenbundstræning

– Hensigtsmæssige vandladningsvaner

– Nedsættelse af belastningen på bækkenbunden

Det gælder også for mænd med inkontinens, at der kan være tale om svag bækkenbundsmuskulatur og/eller en overaktiv blære.

Ved inkontinensproblemer hos børn skal den fysioterapeutiske intervention helst foregå som en del af et tværfagligt samarbejde med barnets familie. Målet her er at hjælpe barnet til at etablere et normalt blære- og tarmtømningsmønster ved at øge barnet opmærksomhed omkring bækkenbundens funktion.

Ved smerteproblematikker udredes for spændingsgraden i bækkenbundens muskulatur. Eventuelle spændinger behandles med udspændings- og afspændingsteknikker, specifikke træningsprogrammer. Ved smerter i underlivet kan der også være tale om seksuelle problemer og smerter ved samleje.

Ved graviditetsbetingede bækkensmerter består behandlingen ofte i holdningskorrektion, udspændings- og afspændingsteknikker samt instruktion i træningsprogram. Af og til vil det være hensigtsmæssigt at arbejde med mobilisering af selve bækkenleddene.

Alle patienter informeres om bækkenbundens anatomi og funktion inden undersøgelsen. Patienter skal give sit samtykke til undersøgelse.

Alle voksne patienter undersøges vaginal og/eller analt.

Formålet er, at vurdere muskelstyrke og udholdenhed samt koordination samt eventuelle skader på muskulaturen. Ydermere vurderes muskulaturens spændingsgrad.

Dette, for at planlægge tilpasset træningsprogram og behandling samt vurdere effekten.

 

Fertilitetsfremmende fysioterapi

Studier har vist at fertilitetsfremmende fysioterapi af kvinder mellem 30-40 år øger chancen for naturlig graviditet med 32 % inden for et år. Kvinder over 40 år kan også have gavn af behandlingen og gerne i kombination med laserterapi.

Forskning viser, at chancen for at blive naturligt gravid firdobles med Mojzisova-metoden. Derudover er der effekt ifm gener under cyklus, uregelmæssige menstruationer, fordøjelsesproblemer samt smerter i bækken- og lænderegion ved brug af Mojzisova-metoden.

I Tjekkiet anvendes fysioterapi som førstevalg (Mojzisova-metoden) til behandling af infertilitet. I Danmark er det stadig et relativt nyt behandlingstiltag.

Underlivsorganerne skal kunne bevæge sig frit og ubesværet både i forhold til hinanden og hver for sig. Målet med behandlingen er at optimere denne bevægelsesfrihed, så der skabes bedst mulig blodcirkulation og optimale forhold for at opnå graviditet.

Behandlingen hos os består af en kombination af manuel behandling, øvelsesterapi, laserterapi, vejledning ift kost, ernæring, motionsvaner mv.

Behandlingen kan anvendes som supplement til anden fertilitetsbehandling eller stå alene som det naturlige valg til at fremme fertiliteten.

EVIDENS – rationalet bag manuel fertilitetsbehandling

The Mojzis Method and infertility treatment: www.mojzis-methods.com Klik under ‘Efficiency’ og læs om Study 1 og Study 2.

Omhandler øvelser mhp forbedring af fertilitet. Succesraten for graviditet er 34,3%

Wurn Technique:

http://www.clearpassage.com/clear-passage-landmark-10-year-infertility-study/

www.clearpassage.com Klik under RESOURCES – ‘Success rate’ og ‘Published studies’ og læs bl.a. om forskning der

– Omhandler behandling af lukkede æggeledere med manuel terapi.

Successraten for naturlig graviditet efter behandling er 71%

– Omhandler behandling af infertilitet og at øge chancen for IVF graviditet med manuel terapi.

Successraten for graviditet er 67%

– Omhandler behandling af endometriose med manuel terapi.

61% fik færre menstruationssmerter

80% fik færre smerte ved samleje

93% oplevede generel forbedring i deres sexliv

Behandlingen er ikke dækket af sygesikringen.

 

Første konsultation 90 min: 700kr.

Opfølgende konsultationer 60 min: 500kr.

Fysioterapeuter:

Malene Månsson tlf. 31 17 81 50
 Gyn. obs. fys

 

 

Se prisen for individuel behandling.

FYSIO-PRO har overenskomst med sygesikringen – og der gives tilskud fra sygeforsikring “danmark”